Hanne Ingversen
Projekter og eksamener på uddannelsen til jordbrugsteknolog


Eksamener

Håndtering af jordforurening i byggesager - Afslutningsprojekt.
Skriftligt opgave, mundtlig eksamen. Karakter: 12
Læs opgaven her.
Bemærk: Dette er kun opgavens tekst. Dertil hørende appendiks og bilag kan ikke downloades på denne side, men fremsendes gerne.

Artikel om chlorerede opløsningsmidler - Specialeopgave.
Skriftligt portefolio, mundtlig eksamen. Karakter: 10


'Fåerhuset - et naturgenopretningsprojekt'. Studieretningsprojekt.
Skriftlig opgave, mundtlig eksamen. Karakter: 12
Læs opgaven her.

Levende hegn og faunazoner - som biologiske korridorer.
Skriftligt fagprojekt, mundtlig eksamen. Karakter: 10
Læs opgaven her.

Erhvervscase. Skriftlig eksamen. Karakter: 10


Birk
Birk ved Finjasjön, SverigeBF (Bundne Forudsætninger)

Herunder ses obligatoriske afleveringer i løbet af uddannelsen. Disse er udarbejdet som enkeltmandsopgaver, eller gruppeopgaver. Alle opgaver fremlægges mundtligt for klassen.
Opgaver gives bedømmelsen 'bestået' eller 'ikke bestået'.

Eksempler på opgaver:

 • Biotopundersøgelse af Strandengen Flasken ved Reersø. Skriftligt gruppearbejde.
 • Arbejdsmiljø i forbindelse med jordprøvetagning Skriftlig opgave i faget arbejdsmiljø.
 • Vandløbsøkologi. Analyse af Tude å ved Havrebjerg. Skriftligt gruppearbejde.
 • Jordbundsanalyse. Gruppeopgave om faste bestanddele i jordbunden. Læs opgaven her.
 • Kort og landskabsanalyse af Vesterlyng området. Skriftligt gruppearbejde.
 • Økologiundersøgelse af Holmstrup mose. Skriftligt gruppearbejde.
 • Forslag til naturplejeplan for Vesterlyng, Natura 2000 område. Skriftligt gruppearbejde.
 • Pløjefri dyrkning. Artikel til fagbladet Mark.
 • Brugervenlig IT-undervisning. Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi i faget markedsføring.
 • Slagelse Lystskov. Tværfagligt projekt. Skriftligt projekt, mundtlig fremlæggelse.
 • Kort opgave om fotosyntesen. Biokemi.