Hanne Ingversen
Jobmæssig erfaring som jordbrugsteknolog


Studentermedhjælper og praktikant



Jeg har arbejdet som studentermedhjælper i DMR-Slagelse fra oktober 2013 til juni 2014.
Det indbyggede praktikforløb i uddannelsen er også tilbragt i DMR-Slagelse. Praktikken var et 10 ugers forløg i perioden fra d. 24 februar 2014 til d. 5 maj 2014.

DMR (Dansk Miljø Rådgivning, www.dmr.dk) er et rådgivende ingeniørfirma. Firmaet beskæftiger sig med jord og grundvand, indeklima, geoteknik og rådgivning indenfor dette område.



Græsning på Vejrhøj
Græsning på Vejrhøj, Odsherred



Dansk Miljø Rådgivning i Slagelse


I forbindelse med min ansættelse som studentermedhjælper, og i praktikforløbet, har jeg fået mulighed for at beskæftige mig med mange forskellige opgaver.

Først og fremmest tegner jeg situationsplaner i AutoCAD. Jeg opretter tegningerne udfra GIS udtræk i MapInfo. Herefter sættes tegningen ind i et tegningshoved, og DMR's aktiviteter på stedet optegnes. Det kan være boringer med analyseresultater, forureningsudbredelse, afgravningsområder osv.

Miljøtekniske boringer og geotekniske boringer indtegner jeg i GeoGIS, og vedlægger rapporten.

Ude i felten har jeg været med til flere forskellige opgaver. F.eks. afgravning af forurenet jord i forbindelse med et spild af hydraulikolie. Jeg har fulgt en byggesag der indebar forureningsundersøgelser og jordflytning. Denne sag har jeg brugt som case til mit afslutningsprojekt.
Jeg har været på andre opgaver som indebar prøvetagning af jord, poreluftsmålinger og vandprøvetagning.
Derudover har jeg været med til prøvetagning af maling, træbehandling, fugemateriale og andre overflader i forbindelse med indeklima og affaldshåndtering.
Prøvehåndtering er en naturlig del af opgaven, og indebærer PID målinger, og udfyldelse af rekvisitionsskemaer til analysefirmaet.
Der bliver lavet fotodokumentation, og til sidst har jeg fået lov at deltage i rapportskrivningen.