Hanne Ingversen
Uddannelsen til jordbrugsteknolog

Almindelig Mælkebøtte
Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum)

Almindelig Mælkebøtte fnog Almindelig Mælkebøtte med fnog


Generelt om uddannelsen til jordbrugsteknolog
Miljø og Natur


I min uddannelse til jordbrugsteknolog har jeg specialiseret mig inden for Miljø og Natur.

Uddannelsen lægger op til, at man i sit valg af opgaver præger sit uddannelsesforløb, i forhold til sine faglige interesser.

Jeg har i starten af uddannelsen lavet naturpleje projekter, landskabsopgaver og opgaver inden for vandøkologi.

Efter min ansættelse i DMR-Slagelse har jeg koncentreret mig om miljøområdet, navnligt indenfor jordforurening.

Studiets opgygning. Udover de fag man skal igennem, er der en del ekskursioner undervejs i forløbet. Der er stor kontakt til erhvervet, og der er en del virksomhedsbesøg. Indlægsholdere fra myndigheder og virksomheder inviteres ofte ind i undervisningen, og dette giver et helt klart billede af hvilke arbejdsområder man kan varetage, når man er færdiguddannet jordbrugsteknolog.

Der er fire specialområder på uddannelsen:

  • Miljø og natur
  • Husdyr
  • Planter
  • Landskab og anlæg
Man arbejder projektorienteret, skriver rapporter og projekter og blive trænet i formidling. Studieformen er varieret med øvelser, forelæsninger og dialogbaseret undervisning.

Uddannelsen sigter på et job som for eksempel som sagsbehandler indenfor miljø- og naturlovgivningen, konsulent, problemløser, produktionsleder, sælger eller underviser.

Min drøm er at blive ansat som sagsbehandler hos en myndighed eller i et privat firma. På ønskelisten er også en ansættelse som konsulent eller som formidler inden for området.